FAQ

Op 30 april  zullen wij uw krediet overdragen aan Delta Lloyd Bank.  De voorwaarden die werden overeengekomen met Optima Bank blijven onverkort gelden.  Vanaf 1 mei zal u uw kapitaal- en interestaflossingen enkel moeten storten op een rekeningnummer bij Delta Lloyd Bank.

Hoe weet ik of mijn lening deel uitmaakt van deze transactie?

Alle betrokken klanten zullen een brief krijgen van Optima Bank om hen hierover individueel te informeren.

Indien dit zo is, wat dien ik te ondernemen?

Naast de algemene informatiebrief die u van Optima Bank zal ontvangen, zal u ook een schrijven van Delta Lloyd Bank ontvangen met enkele praktische aanwijzingen voor een vlotte overgang.   In principe zijn deze acties zeer beperkt (zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het rekeningnummer in uw betalingsinstructies).

Zijn er nog andere veranderingen mogelijk in het verdere verloop van mijn krediet?

Uiteraard kan het zo zijn dat de interne procedures van Delta Lloyd Bank licht afwijken van deze van Optima Bank.  Bij een normaal verloop van het krediet zal u daar echter weinig of niets van merken.   Delta Lloyd Bank zal u hierover in haar brief over informeren.

Neemt Delta Lloyd Bank ook het beheer van uw Optima-vastgoed of andere producten over?

Neen, het gaat enkel om een overname van het krediet.  Uw relatie met Optima in het kader van het vastgoed dat u heeft aangekocht voor beleggingsdoeleinden blijft onveranderd.  Dit geldt uiteraard ook voor de andere beleggingsproducten die u via Optima heeft aangekocht.  U zal u steeds kunnen blijven wenden tot Optima in het kader van financiële planning en beleggingsadvies.

Heeft de overname van de woningkredieten door Delta Lloyd Bank een invloed op mijn  spaardeposito’s en zichtrekeningen bij Optima Bank? 

Neen. De overname door Delta Lloyd Bank beperkt zich tot de woningkredieten en is slechts een onderdeel van de strategische afbouw door Optima van haar bancaire activiteiten. Optima Bank zal u 60 dagen op voorhand verwittigen van de stopzetting van  andere bancaire producten (zoals zicht-en spaarrekeningen). Wij herinneren u dat u enkel aanspraak kan maken op de compensatie voor de niet-verworven getrouwheidspremie indien u uw gereglementeerde spaarrekening aanhoudt tot aan het ogenblik van de eigenlijke stopzetting door Optima Bank.
 

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent beveiliging van online banken, werd een upgrade van onze Web Banking doorgevoerd.
Echter geeft dit problemen bij klanten met een oudere pc of internettoegang (browser).

Wij stellen graag enkele oplossingen voor:

 1. Installatie van de laatste versie van de browser (bvb. van Internet Explorer)
 2. Installatie van de Google Chrome Browser
 3. Aanpassen van de instellingen van Internet explorer : Ga naar “Tools”, “Internet Options", ”Advanced", ”Security”: volgende opties moeten aangevinkt staan  : SSL 3.0 et  TLS 1.1 et TLS 1.2

Uw zichtrekening Optima
Optima zal al haar verplichtingen tegenover u integraal naleven.

Uw Spaarrekening – Uw Spaarrekening Plus – Uw Spaarrekening Premium
U zal tijdig verwittigd worden van de exacte datum van stopzetting van de spaarrekeningen en dit minstens 60 dagen vooraf.

 1. U hoeft op dit ogenblik zelf niets te ondernemen.
 2. Op de datum waarop de spaarrekeningen stopgezet worden, zullen uw spaargelden -vermeerderd met de verworven basisrente en de getrouwheidspremie- automatisch op uw zichtrekening  bij Optima worden overgeschreven.
 3. Wat betreft uw getrouwheidspremie:  u zal deze ontvangen voor de gelden die -op de dag van stopzetting- 12 maanden op die rekening staan.

Daarnaast betalen we u een vergoeding (voor stortingen die werden verricht tot 22 september 2014 en niet voor latere stortingen) die gelijk is aan het percentage van de toepasselijke getrouwheidspremie voor  :

 • gelden die op de dag van stopzetting geen 12 maanden op die spaarrekening staan en dit voor de periode tussen de storting en de dag van stopzetting van de spaarrekening
 • gelden die op de dag van stopzetting meer dan 12 maanden op die spaarrekening staan en waarvoor dus een nieuwe periode voor het verwerven van een getrouwheidspremie is gestart. Dit geldt voor de periode tussen de start van deze nieuwe periode tot en met de dag van stopzetting van de spaarrekening.

U ondervindt dus geen enkel nadeel van de stopzetting van uw spaarrekening.

Wat indien u zelf beslist uw spaarrekening vervroegd af te sluiten ? In dat geval ontvangt u voor gelden die -op datum van uw afsluiting- geen 12 maanden op uw spaarrekening staan enkel de verworven basisrente.

Indien u erover denkt uw spaargeld via een andere formule te beleggen, verlenen wij u daarbij graag professioneel advies. U kan ons contacteren op 0800- nummer.

Uw krediet
U moet niets ondernemen. Voor uw lopend(e) krediet(en) zullen de afgesproken voorwaarden integraal van toepassing blijven voor de volle looptijd van uw krediet.

Uw bankkaart
U moet voorlopig niets ondernemen. De bankkaart gekoppeld aan uw zichtrekening blijft geldig tot de afsluiting van deze zichtrekening.

Uw kredietkaart/Mastercard
Hierover zullen wij u in een afzonderlijke berichtgeving informeren.

Hebt u verder nog vragen?

Aarzel niet ons te contacteren via mail aan klanteninfo@optima.be of telefonisch op het nummer 02 467 81 11.

Optima ID

Voortaan heet uw identificatienummer: Optima ID. U vindt dit nummer terug in de brief die u van ons ontving ter bevestiging van uw rekeningnummer en uw Web Banking abonnement.

Overzicht van uw portefeuille

Op de homepagina vindt u het overzicht van de saldi van de producten in uw portefeuille terug.
De links houden u op de hoogte van interessante topics op onze website.

 

MIJN REKENINGEN

Rekeningen

 1. Overzicht

Via de nieuwe knop “Acties” kan u vanuit uw rekening meteen :

 • een overschrijving ingeven
 • de historiek van uw verrichtingen raadplegen
 • uw rekeninguittreksels opvragen

Waar vindt u de "Acties"-knop?

 • klik op het saldo van uw rekeningen op de homepagina
 • via het Menu “MIJN REKENINGEN”
 1. Historiek - Geavanceerde opzoeking van transacties

U kan voortaan een gerichte opzoeking doen in uw transacties én het resultaat van uw zoekactie bewaren in .PDF of .CSV-formaat (voor bv. gebruik in Excel).

 1. Beheer - Geef zelf een naam aan uw rekeningen

U kan een “Alias” aan uw rekeningen geven zodat u het onderscheid tussen uw verschillende rekeningen makkelijker kan maken.

 1. Simulatie intrestafrekening

Simuleer de nog te verwerven getrouwheidspremie en maak een simulatie van de impact van een afhaling op de intresten.

 

Overschrijvingen

 1. Overschrijvingen : Geef hier uw betalingsopdrachten in. Vergeet uw bewaarde opdrachten niet te ondertekenen in het menu “MIJN OPDRACHTEN”.
 2. Betaalagenda: Uw verrichtingen in afwachting en de betalingsopdrachten met memo-datum worden hierin weergegeven.

 

Bankkaarten

 1. Overzicht van uw kaarten: bankkaart en/of MasterCard
 2. Bewegingen: Geeft u een overzicht van uw MasterCard- uitgaven. U kan ook het totaalbedrag en de verrichtingen van uw laatste uitgavenstaat raadplegen.

 

Begunstigden

Hier kan u uw begunstigden beheren: raadplegen, opzoeken en toevoegen.

Begunstigde wijzigen of verwijderen? Klik op de begunstigde om deze te wijzigen, nieuwe Alias of adres te geven of te verwijderen.

 

MIJN OPDRACHTEN

Bewaarde overschrijvingen worden, in afwachting van ondertekening, verzameld in het menu “MIJN OPDRACHTEN”. Het aantal te ondertekenen opdrachten wordt aangegeven naast het menu-item.

 

MIJN VOORKEUREN

Hier kan u uw persoonlijke instellingen kiezen zoals de taal van uw applicatie en het aantal lijnen die worden weergegeven op het scherm.

Uw privé en corporate rekeningen samen beheren

Indien u een privé en corporate abonnement hebt, dan kan u voortaan al uw rekeningen samen beheren in hetzelfde Web Banking abonnement.
Via de twee tabbladen “Privé” en “Corporate” bovenaan het scherm kan u vlot overschakelen tussen uw rekeningen.

Dubbele handtekening

Indien gewenst, kan u voortaan met dubbele handtekening werken.  Iedere gevolmachtigde ondertekent de betalingsopdrachten met zijn/haar  eigen digipass in zijn/haar eigen Web Banking applicatie. Interesse? Neem contact met ons op het nummer 02 467 81 11 of via  mail naar accounts@optima.be.

Klik in de bovenste balk van onze website op de knop

Optima Online

U komt op de inlogpagina van de Web Banking terecht.

Wat hebt u nodig?

 1. uw identificatienummer, dat bestaat uit 10 tekens en dat u terugvindt in de brief met de bevestiging van uw rekeningnummers
 2. uw digipass, het toestel dat u per post ontvangen heeft.
 3. uw PIN/PUK-code, die u onder een afzonderlijke witte envelop werd toegestuurd.

Hoe gaat u te werk?

Inloggen kan heel eenvoudig:
Stap 1 : Vul uw identificatienummer in.
Stap 2 : Gebruik uw digipass en volg de instructies op het scherm.
Stap 3 : Klik op bevestigen.  U hebt nu toegang tot uw rekeningen.
 

U heeft nog geen digipass?

Vraag uw digipass aan per mail via accounts@optima.be of bel ons op 02/467 81 11.

 

Optima Bank is voor 100 % een internetbank, zonder kantoren of agentschappen. U kan uw rekeningen online beheren via de Web Banking door middel van overschrijvingen, domiciliëringen en doorlopende opdrachten.

De transactielimiet is € 100 000 per dag.
Voor grotere bedragen, stuur ons een mail naar accounts@optima.be of bel ons op 02/467 81 11.

Bezorg ons zo snel mogelijk uw nieuwe adres:

per mail: accounts@optima.be
per post: Optima Bank nv
  Keizer Karellaan 586
  1082 Sint-Agatha-Berchem

 Vergeet niet een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Indien deze problemen zich regelmatig voordoen, werkt u waarschijnlijk met een versie die niet meer ondersteund wordt bv. Windows XP Service Pack 1.

U hebt twee mogelijkheden om het probleem op te lossen:

 • ofwel kunt u Windows updaten (Vista, Windows 7, 8 ...)
 • ofwel kunt u een andere browser gebruiken dan Internet Explorer: bv. Google Chrome of Firefox. U kunt bijvoorbeeld de browser Firefox downloaden via http://www.mozilla-europe.org/nl/firefox/.

 

Indien u een lege pagina of wit scherm te zien krijgt na het opvragen van uw rekeninguittreksels (een pdf-document), dan dient u in uw Adobe-programma een instelling te wijzigen.

Dat doet u als volgt:
Kies de optie “Bewerken” => “Voorkeuren”.
Selecteer hier de instelling “Internet”.
Zorg ervoor dat het vakje “PDF in browser” NIET is aangevinkt. Alle andere combinaties leiden tot mogelijke problemen.
 
Klik in de menubalk op “Edit” => “Preferences”.
Zorg ervoor dat het vakje “Display PDF in browser” NIET is aangevinkt.
 
 

Stuur een e-mail met uw aanvraag naar accounts@optima.be. Vermeld daarin zeker uw rekeningnummer. Uw digipass en de bijhorende pincode worden met de post verzonden, in twee afzonderlijke zendingen. U mag beide zendingen binnen de tien dagen verwachten.

 

Na ingave van uw identificatienummer op het inlogscherm dient u op de 2de pagina een code aan te maken met uw digipass door nauwgezet de instructies te volgen.

U toetst hetvolgende in op uw digipass:
Driehoekje / I I (tweemaal op de I drukken) / driehoekje / PIN code (getal van 4 cijfers) / driehoekje / getal van 8 cijfers dat op uw computerscherm staat (dat is de challenge code) / driehoekje

In stappen:

 • Activeer uw digipass door te drukken op de knop met het driehoekje.
 • Druk 2 maal op de  I - knop : U komt in het menu "CHALLENGE" (zie scherm van uw digipass)
 • Bevestig met het driehoekje
 • Voer de PIN-code (getal van 4 cijfers) in
 • Bevestig met het driehoekje
 • Geef het getal van 8 cijfers in dat op uw computerscherm staat (dat is de challenge code)
 • Bevestig met het driehoekje
 • Als u dit correct gedaan hebt, krijgt u op het scherm van uw digipass de "OTP"-code (one time password = getal van 6 cijfers) te zien.
 • Typ de 6 cijfers van de OTP-code in het daarvoor voorziene vak.
 • Klik vervolgens op "Aanmelden". U zou nu ingelogd moeten zijn in uw Web Banking.


Ondervindt u toch nog problemen? Laat dan het inlogscherm openstaan en bel ons op het nummer 02 467 81 11.

De tarieven van onze spaarrekeningen kan u raadplegen onder de bouwsteen "Sparen" van onze website www.optima.be.

Particulier rekeningen

Bedrijf rekeningen

U kan uw gelden online beheren via de Web Banking.

 1. Via "nieuwe overschrijving" dient u eerst het geld over te schrijven van uw spaarrekening naar uw zichtrekening
 2. Vanuit de zichtrekening kunt u dan overschrijven naar de gewenste rekening

Beschikt u niet over Web Banking?

Vraag uw abonennement aan per mail via accounts@optima.be of bel ons op 02/467 81 11.

Zoals bij alle Belgische banken, geldt bij Optima Bank de garantie van het Waarborgfonds van de overheid ten bedrage van € 100 000 per persoon.
Voor meer info: http://www.protectionfund.be

U kan uw rekening afsluiten via het formulier dat u terugvindt in uw Web Banking.
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar Optima Bank:

per mail: accounts@optima.be       
per post: Optima Bank nv
  Keizer Karellaan 586
  1082 Sint-Agatha-Berchem

 

 

 

Vergeet zeker niet:

 • het rekeningnummer in te vullen waarop het resterende saldo van de af te sluiten rekening(en) gestort mag worden
 • een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen