FAQ

Klik in de bovenste balk van onze website op de knop Optima Online

U komt op de inlogpagina van de Web Banking terecht.

Wat hebt u nodig?

 1. uw identificatienummer, dat bestaat uit 10 tekens en dat u terugvindt in de brief met de bevestiging van uw rekeningnummers
 2. uw digipass, het toestel dat u per post ontvangen heeft.
 3. uw PIN/PUK-code, die u onder een afzonderlijke witte envelop werd toegestuurd.

Hoe gaat u te werk?

Inloggen kan heel eenvoudig:
Stap 1 : Vul uw identificatienummer in.
Stap 2 : Gebruik uw digipass en volg de instructies op het scherm.
Stap 3 : Klik op bevestigen.  U hebt nu toegang tot uw rekeningen.
 

U heeft nog geen digipass?

Vraag uw digipass aan per mail via accounts@optima.be of bel ons op 02/467 81 11.

 

Optima Bank is voor 100 % een internetbank, zonder kantoren of agentschappen. U kan uw rekeningen online beheren via de Web Banking door middel van overschrijvingen, domiciliëringen en doorlopende opdrachten.

De transactielimiet is € 100 000 per dag.
Voor grotere bedragen, stuur ons een mail naar accounts@optima.be of bel ons op 02/467 81 11.

Bezorg ons zo snel mogelijk uw nieuwe adres:

per mail: accounts@optima.be
per post: Optima Bank nv
  Keizer Karellaan 586
  1082 Sint-Agatha-Berchem

 Vergeet niet een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Indien deze problemen zich regelmatig voordoen, werkt u waarschijnlijk met een versie die niet meer ondersteund wordt bv. Windows XP Service Pack 1.

U hebt twee mogelijkheden om het probleem op te lossen:

 • ofwel kunt u Windows updaten (Vista, Windows 7, 8 ...)
 • ofwel kunt u een andere browser gebruiken dan Internet Explorer: bv. Google Chrome of Firefox. U kunt bijvoorbeeld de browser Firefox downloaden via http://www.mozilla-europe.org/nl/firefox/.

 

Indien u een lege pagina of wit scherm te zien krijgt na het opvragen van uw rekeninguittreksels (een pdf-document), dan dient u in uw Adobe-programma een instelling te wijzigen.

Dat doet u als volgt:
Kies de optie “Bewerken” => “Voorkeuren”.
Selecteer hier de instelling “Internet”.
Zorg ervoor dat het vakje “PDF in browser” NIET is aangevinkt. Alle andere combinaties leiden tot mogelijke problemen.
 
Klik in de menubalk op “Edit” => “Preferences”.
Zorg ervoor dat het vakje “Display PDF in browser” NIET is aangevinkt.
 
 

Stuur een e-mail met uw aanvraag naar accounts@optima.be. Vermeld daarin zeker uw rekeningnummer. Uw digipass en de bijhorende pincode worden met de post verzonden, in twee afzonderlijke zendingen. U mag beide zendingen binnen de tien dagen verwachten.

 

Na ingave van uw identificatienummer op het inlogscherm dient u op de 2de pagina een code aan te maken met uw digipass door nauwgezet de instructies te volgen.

U toetst hetvolgende in op uw digipass:
Driehoekje / I I (tweemaal op de I drukken) / driehoekje / PIN code (getal van 4 cijfers) / driehoekje / getal van 8 cijfers dat op uw computerscherm staat (dat is de challenge code) / driehoekje

In stappen:

 • Activeer uw digipass door te drukken op de knop met het driehoekje.
 • Druk 2 maal op de  I - knop : U komt in het menu "CHALLENGE" (zie scherm van uw digipass)
 • Bevestig met het driehoekje
 • Voer de PIN-code (getal van 4 cijfers) in
 • Bevestig met het driehoekje
 • Geef het getal van 8 cijfers in dat op uw computerscherm staat (dat is de challenge code)
 • Bevestig met het driehoekje
 • Als u dit correct gedaan hebt, krijgt u op het scherm van uw digipass de "OTP"-code (one time password = getal van 6 cijfers) te zien.
 • Typ de 6 cijfers van de OTP-code in het daarvoor voorziene vak.
 • Klik vervolgens op "Aanmelden". U zou nu ingelogd moeten zijn in uw Web Banking.


Ondervindt u toch nog problemen? Laat dan het inlogscherm openstaan en bel ons op het nummer 02 467 81 11.

De tarieven van onze spaarrekeningen kan u raadplegen onder de bouwsteen "Sparen" van onze website www.optima.be.

Particulier rekeningen

Bedrijf rekeningen

U kan uw gelden online beheren via de Web Banking.

 1. Via "nieuwe overschrijving" dient u eerst het geld over te schrijven van uw spaarrekening naar uw zichtrekening
 2. Vanuit de zichtrekening kunt u dan overschrijven naar de gewenste rekening

Beschikt u niet over Web Banking?

Vraag uw abonennement aan per mail via accounts@optima.be of bel ons op 02/467 81 11.

Zoals bij alle Belgische banken, geldt bij Optima Bank de garantie van het Waarborgfonds van de overheid ten bedrage van € 100 000 per persoon.
Voor meer info: http://www.protectionfund.be

U kan uw rekening afsluiten via het formulier dat u terugvindt in uw Web Banking.
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar Optima Bank:

per mail: accounts@optima.be       
per post: Optima Bank nv
  Keizer Karellaan 586
  1082 Sint-Agatha-Berchem

 

 

 

Vergeet zeker niet:

 • het rekeningnummer in te vullen waarop het resterende saldo van de af te sluiten rekening(en) gestort mag worden
 • een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen