Nieuws

Woensdag 20 mei 2015
Financieel en fiscaal nieuws
Vlaanderen vaart een eigen koers inzake erfbelasting. Het Vlaams ontwerp van programmawet verduidelijkt hoe de verlaging van de schenkingsrechten op onroerend goed (in principe) concreet zal worden uitgewerkt.

Pages