Nieuws

Maandag 31 maart 2014
Financieel en fiscaal nieuws
“Iedereen moet een ziekteverzekering hebben? Ik zeg dat iedereen gezondheidszorg moet hebben. Ik verkoop geen verzekeringen”, aldus, vrij vertaald, Dennis John Kucinich, Amerikaans senator, lid van de democratische partij en fervent voorstander van Obamacare. Voor een zelfstandige staan gezondheidsproblemen veelal ook synoniem voor financiële miserie.
Maandag 31 maart 2014
Optima nieuws
Twee op vijf voetballers uit de Premier League gaan binnen de vijf jaar na hun pensioen bankroet. Harde cijfers die niet helemaal uit de lucht vallen. Al jaren hoort men, ook binnen onze landsgrenzen, al te vaak verhalen over topsporters die wegens een gebrek aan een goede begeleiding met financiële problemen te kampen kregen of, en dat is nog veel erger, op het verkeerde pad belandden.
Maandag 24 maart 2014
Opinie
Groei of welvaart: dat zijn de kernwoorden van ieder partijprogramma die de voorbije dagen zijn voorgesteld. Dat belooft alvast veel goeds. Elke partij pakt uit met een becijferd voorstel, met dezelfde teneur: de rekening klopt én veel mensen gaan erop vooruit. En de hardwerkende Vlaming, die staat centraal. Maar zal die hardwerkende Vlaming, die gemiddeld 15% van zijn inkomen spaart (Belgisch gemiddelde), er ook écht op vooruitgaan? Dat zou wel eens flink kunnen tegenvallen.
Dinsdag 18 februari 2014
Financieel en fiscaal nieuws
Enkele recente decreten en een ordonnantie hebben in de drie gewesten een aantal aspecten inzake schenkings- en successierechten gewijzigd die van belang zijn voor vermogens- en successieplanning. U vindt hieronder een kort overzicht. Als toemaatje geven we ook een korte update van de door de federale wetgever geplande grote hervormingen van het huwelijksvermogens- en erfrecht.
Dinsdag 4 februari 2014
Financieel en fiscaal nieuws
Alle natuurlijke personen die in België een beroepsactiviteit uitoefenen die inkomsten genereren en die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of door een specifiek statuut, zijn in principe onderworpen aan het Sociaal Statuut der Zelfstandigen. Zij dienen sociale bijdragen te betalen, die variëren naargelang de grootte van het beroepsinkomen en de bijdragecategorie (zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoten, enz.). Onlangs werd beslist om de berekeningswijze van deze sociale bijdragen te hervormen. De nieuwe regeling zal in werking treden op 1 januari 20151.